http://www.bratalbert.witryna.info/


Dotacje dla Stowarzyszenia

 

Dotacja dla "Alberta" (9 lipca 2013r.)

 

Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Słupcy informuje, że Urząd Miasta w Słupcy na wsparcie realizacji zadania określonego w złożonej ofercie w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród uzależnionych i współuzależnionych pod tytułem: „Zmień swoje życie – nie wpadaj w pułapkę”, przyznał dotację w wysokości 4.000 zł. Zadanie realizowanie będzie od 15.06.2014r. do 31.12.2014r.


Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Słupcy pozyskało po raz kolejny środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Dotacja w kwocie 58.183 zł przeznaczona zostanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z biednych rodzin z terenu Powiatu Słupeckiego.

W ramach wakacyjnej przygodu dzieci spedzą swój wolny czas w ośrodku na Mazurach w miejscowości Św. Lipka. Wśród licznych przygotowanych atrakcji można będzie popływać kajakiem po rzece, jazda rowerem po mazurskich lasach, gry i zabawy na świerzym powietrzu oraz wiele innych ciekawych zajęć.

 

Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Słupcy otrzymało dofinansowanie w kwocie 52.074,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Środki pochodzą  z zadania publicznego pt. "Organizacja wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzierzy z rodzin z problemami uzależnień". Otrzymana dotacja pozwoli zorganizować wakacyjny wypoczynek dla biednych dzieci z terenu Miasta i Gminy Słupca. Wyjazd 10-cio dniowy dzieci w Góry Tatry, miejsce zakwaterowania Poronin.


Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Słupcy informuje, że otrzymało dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł z Gminy Miejskiej Słupca. Środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie 1 dniowej wycieczki dla 30-tu dzieci do Poznania (zwiedzanie ZOO, Termy Maltańskie, itp.)..