http://www.bratalbert.witryna.info/

 

Zarząd Stowarzyszenia im. św. Barta Alberta


Longina Miętkiewska         
- prezes zarządu
Stanisława Stogińska - wiceprezes Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta
ks. Jacek Dziel
- wiceprezes
Katarzyna Kulczewska - sekretarz ul. Sienkiewicza 11, 62-400 Słupca
Zdzisława Szymańska - skarbnik Tel. (63)  275-44-10
Daniela Rutkowska - członek
Bożena Majdecka - członek
Urszula Drewniacka - członek
Anna Kozłowska - członek
Irena Muszyńska - członek
Marcin Zastawa - członek